0907.25.3333
Đặt mua vách nhựa,vách kính liền cửa đẹp.lắp đặt tại kim liên đống đa, HCM.