0907.25.3333
Đặt mua (Nhôm trắng sứ thường Đông Á kính 5mm hệ nhôm 25×76 nẹp sập ) m2 620.000